လူမှုဗေဒ ဘာသာရပ်က ဘာတွေလဲ။

လူမှုဗေဒဆိုတာဘာလဲ။ လူမှုဗေဒသည် လူတစ်ဦးချင်းကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် လူမှုရေးပုံစံများကို လေ့လာသည့် သိပ္ပံနည်းကျ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်-ပြောင်းလဲမှု သီအိုရီက ဘာလဲ။

Structure-Action-Change Theory (SACT) ဖွဲ့စည်းပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်-ပြောင်းလဲမှု သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ။ SACT သီအိုရီသည် လူမှုရေးသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်...

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်-လုပ်ဆောင်ချက် သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ။

နိဒါန်း Structure-Action-Function Theory (SAFT) သည် အပြုအမူဖော်ပြရန်၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်နှင့် ရှင်းပြရန်အသုံးပြုသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သိသည် …

ဆက်ဖတ်ရန်

စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။

စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် လူတစ်စု၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲခြင်းသီအိုရီဆိုတာဘာလဲ။

ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲခြင်းသီအိုရီဆိုတာဘာလဲ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-ပြောင်းလဲခြင်းသီအိုရီသည် သီအိုရီဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...

ဆက်ဖတ်ရန်

ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိ-လုပ်ဆောင်ချက်-ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သီအိုရီကား အဘယ်နည်း။

ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိ-လုပ်ဆောင်ချက်-ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သီအိုရီကား အဘယ်နည်း။ Subjective-Action-Structure Theory (SAT) သည် နားလည်သဘောပေါက်ရန် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

သမိုင်း-ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ။

သမိုင်း-ဖွဲ့စည်းပုံသီအိုရီ သမိုင်း-ဖွဲ့စည်းပုံသီအိုရီသည် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်ပြီး William မှ အဆိုပြုသော ...

ဆက်ဖတ်ရန်

ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိ-ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သီအိုရီက ဘာလဲ။

Subjective-Structure Theory ဆိုတာ ဘာလဲ။ Subjective-Structure Theory သည် ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ္ဘာကြီးကို ရှင်းပြရန် ကြိုးစားသည်...

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်-အပြုအမူသီအိုရီကဘာလဲ။

Structure-Action-Behavior သီအိုရီ Theory of Structure-Action-Behavior (SEC) သည် ရှင်းပြရန် ကြိုးပမ်းသည့် လူမှုအမူအကျင့် စံပြတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိ-သမိုင်း-လုပ်ဆောင်ချက်-ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သီအိုရီကား အဘယ်နည်း။

Subjective-Historical-Action-Structure Theory ဆိုတာ ဘာလဲ။ Subjective-Historical-Action-Structure Theory သည် သီအိုရီဘောင်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ကြိုးစားသော...

ဆက်ဖတ်ရန်

သမိုင်း-လုပ်ဆောင်ချက်-ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီဆိုတာ ဘာလဲ။

Theory of Historical-Action-Structure သမိုင်း-လုပ်ဆောင်ချက်-ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာသီအိုရီသည် လူမှုရေးသီအိုရီနယ်ပယ်တွင် ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီက ဘာလဲ။

ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီက ဘာလဲ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသီအိုရီသည် မနုဿဗေဒပညာရှင်မှ တီထွင်ထားသော လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ...

ဆက်ဖတ်ရန်

လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာလဲ။

လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုဆိုတာဘာလဲ။ လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုဆိုသည်မှာ စံနှုန်းများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အသွင်သဏ္ဍာန်များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘာလဲ။

Violence ဆိုတာ ဘာလဲ။ အကြမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားကို အသုံးပြု၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရစေရန် ...

ဆက်ဖတ်ရန်

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်သီအိုရီကဘာလဲ။

Structure-Action Theory ဖွဲ့စည်းပုံ-လုပ်ဆောင်ချက်သီအိုရီသည် လူတို့ကို မည်သို့ရှင်းပြသည်ဖြစ်စေ လူမှုဗေဒသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

Visual အဖြစ်
အမြင်ဆိုင်ရာ ဥပမာများ

ဤဆိုက်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါက ကွတ်ကီးအသုံးပြုမှုကို လက်ခံပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက

ဤဝဘ်ဆိုက်၏ ကွတ်ကီးဆက်တင်များကို "ကွတ်ကီးများခွင့်ပြုရန်" ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အကောင်းဆုံးရှာဖွေမှုအတွေ့အကြုံကို သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။ သင်၏ cookie ဆက်တင်များကို မပြောင်းလဲဘဲ ဤဝဘ်ဆိုက်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုပါက သို့မဟုတ် "လက်ခံသည်" ကိုနှိပ်ပါက ၎င်းကို သင့်သဘောတူခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။

ပိတ်